Dodaj swoją opinię @ Facebook
Dodaj swoją opinię @ Google

Polityka prywatności

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, tzw. RODO . Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z wyżej wymienionego rozporządzenia o ochronie danych osobowych uprzejmie informujemy, że:

1. Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest: MediaMobil s.c. z siedzibą w Opolu, ul. Ozimska 14-16
Mogą się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Ozimska 14-16, 45-057 Opole
- przez e-mail: biuro@mediamobil.pl
- telefonicznie: 77 333 50 07

2. Rodzaje przetwarzanych danych.

Przetwarzane przez MediaMobil s.c. dane osobowe to dane, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu), tj. nazwa firmy, imiona i nazwiska pracowników/współpracowników, adresy e-mail, telefony kontaktowe, adresy korespondencyjne.

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania.

Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Administratora:
a) w celu podjęcia działań koniecznych do złożenia zamówienia, a także działań do jego realizacji,
b) w celu przesyłania informacji handlowej w formie marketingu.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia na usługę, a także działań koniecznych do jej realizacji. Podanie danych osobowych przez Klienta jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania Usługi.

4. Okres przechowywania danych osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

5. Odbiorcy danych.

Odbiorcami danych mogą być: podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, podmioty wykonujące zadania wynikające z przepisów prawa. Dane państwa nie są profilowane.

6. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a) Prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
b) Prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
c) Prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
d) Prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych,
e) Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
Aby skorzystać z powyższych praw, mogą Państwo skontaktować się z: biuro@mediamobil.pl

7. Prawo wycofania zgody:

W zakresie w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody – mają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogą Państwo wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres mailowy.

8. Prawo wniesienia skargi do organu:

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Danych Osobowych/ Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Ray UE nr 2016/679.

9. Polityka cookies

Pliki cookies są to pliki tekstowe, przesyłane przez nas na dysk twardy Twojego komputera, za pośrednictwem przeglądarki internetowej w momencie odwiedzenia naszej strony. Dostarczają one informacji o tym, co użytkownik robił na stronie internetowej, o kliknięciach linków czy czytaniu zawartości podstron. W plikach cookie nie są gromadzone informacje osobowe, jedynie historia przeglądania strony.
Pliki cookie umożliwiają takie działanie strony, do jakich obecnie są przyzwyczajeni użytkownicy.

Nasza strona internetowa wykorzystuje cookie zewnętrzne do zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzia analitycznego Google Analytics. Gromadzone informacje są wykorzystywane przez nas jedynie dla potrzeb statystycznych, analizy ruchu na naszej stronie oraz stopnia jej wykorzystania.

10. Usuwanie plików cookie

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies w swojej przeglądarce.
Z uwagi na dużą liczbę używanych przeglądarek nie przedstawiamy instrukcji dla każdej z nich. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod adresem http://www.aboutcookies.org/